Buurtbemiddeling maakt bewoners zelfredzaam

Ergernissen en ruzies tussen buren zijn onvermijdelijk als mensen dicht op elkaar wonen. Buurtbemiddeling Zwolle helpt buren om problemen met elkaar op te lossen. Buurtbemiddeling Zwolle doet dit al sinds 1996 en was hiermee een van de eersten in het land. Ruim 30 getrainde vrijwilligers zetten zich bij burenruzie in als onafhankelijke bemiddelaars. Instanties zoals woningcorporaties, politie, gemeente en sociale wijkteams spelen een belangrijke rol. Meestal komen aanmeldingen van deze partijen, maar soms vragen mensen ook zelf om bemiddeling. Buurtbemiddeling valt onder de verantwoordelijkheid van Travers Welzijn. Wij doen de coördinatie van bemiddelingsverzoeken en trainen en coachen de vrijwillige bemiddelaars.

Buurtbemiddeling is meestal succesvol

Buurtbemiddeling verbetert het leefklimaat. Vroegtijdige inzet voorkomt escalatie van problemen. In tweederde van de gevallen is de buurtbemiddeling succesvol. Onderlinge verhoudingen verbeteren en er worden afspraken gemaakt, die voor beide buren acceptabel zijn.

In 2014 nam Buurtbemiddeling Zwolle het initiatief voor de landelijke website www.problemenmetjeburen.nl. Deze website vergroot de bekendheid van buurtbemiddeling en maakt ruim 100 lokale buurtbemiddelingsorganisaties vindbaar.

Effecten van buurtbemiddeling:

  • Bewoners worden zelfredzaam en leren conflicten oplossen.
  • Escalatie van problemen in de buurt wordt voorkomen.

Buurtbemiddeling bestond dit jaar 20 jaar, in dit artikel lees je er alles over!
pdf